جشنواره 8 فرمان مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبه گری پاسخگویی

پوستر با کیفیت

شیوه نامه

دانلود

درباره ما

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت ارسال آثار به پایان رسیده و داوری آغاز شده است.

مهلت ارسال آثار به پایان رسید

فرم ارسال آثار جشنواره 8فرمان را با دقت تکمیل نمایید

شماره همراه را بدون صفر وارد کنید
شماره مجازی را بدون صفر وارد کنید
شماره تلفن را همراه با کد استان و بدون صفر وارد کنید