اقتصاد بین الملل

افزایش تولید نفت در ایران

 سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد: تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۲۳ برابر با اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۶۷۹ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن ۶۱ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

ایران در ماه آوریل (فروردین ماه ۱۴۰۲) ۲ میلیون و ۶۱۹ هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بود.

بر اساس گزارش‌های اوپک، ایران در ماه مارس (اسفند ماه ۱۴۰۱) ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار بشکه، در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۱) ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار بشکه، در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۱) ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار بشکه نفت در روز تولید کرده است.

افزایش تولید نفت ایران

میزان تولید ایران در دسامبر (آذر ماه) ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار بشکه نفت در روز، در ماه نوامبر (آبان ماه) ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار بشکه نفت در روز، در ماه اکتبر (مهر ماه) ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار بشکه نفت در روز بوده است.

ایران همچنان در جایگاه پنجم اوپک به لحاظ تولید

ایران در ماه آوریل یا فروردین ماه ۱۴۰۰ جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را از کویت گرفته بود و از آن زمان تا مهر ماه ۱۴۰۰ (اکتبر ۲۰۲۱) این جایگاه را حفظ کرده بود، اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه ۱۴۰۰، بار دیگر تولید نفت کویت از ایران پیشی گرفت و در جایگاه چهارم نشست و ایران به رتبه ۵ بازگشت.

در حال حاضر، کشورهای عربستان با تولید ۹ میلیون و ۹۷۷ هزار بشکه در روز، عراق با تولید ۴ میلیون و ۱۳۷ هزار بشکه در روز و امارات با ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار بشکه در روز، سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌روند.

کویت با تولید ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار بشکه در روز چهارمین تولیدکننده اوپک است.

ایران، پیش از تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۸، سومین تولیدکننده‌ بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.

افزایش ۳۹ بشکه ای تولید نفت ایران

با توجه به اینکه ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ روزانه ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت تولید کرده است، تولید نفت این کشور در سه ماه نخست ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه پایانی ۲۰۲۲ افزایش هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد و نسبت به سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۹ هزار بشکه‌ای داشته است.

ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ روزانه ۲ میلیون و ۵۲۹ هزار بشکه، در سه ماهه دوم ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار بشکه و در سه ماهه سوم امسال ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار بشکه در روز و در سه ماه چهارم ۲ میلیون و ۵۶۷ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است.

ایران در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ روزانه ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

افزایش ۱۶۲ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

ایران به طور متوسط در سال ۲۰۲۲ روزانه ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار بشکه نفت تولید کرده است، این رقم به طور متوسط در سال ۲۰۲۱ روزانه ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار بشکه نفت و در سال ۲۰۲۰ روزانه یک میلیون و ۹۹۱ هزار بشکه نفت بوده است.

به این ترتیب ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ روزانه ۱۶۲ هزار بشکه بیشتر تولید نفت داشته است. تولید نفت ایران در ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال ۲۰۲۰ نیز ۴۰۱ هزار بشکه در روز افزایش یافته بود.

ایران در سال ۲۰۱۹ روزانه ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار بشکه، در سال ۲۰۱۸ روزانه ۳ میلیون و ۵۵۳ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۷ روزانه ۳ میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه نفت تولید کرده است.

کاهش ۴۶۴ هزار بشکه‌ای نفت اوپک

بر اساس این گزارش، تولید نفت ۱۳ کشور عضو این سازمان در ماه می ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) ۲۸ میلیون و ۶۵ هزار بشکه در روز عنوان شده است که کاهش روزانه ۴۶۴ هزار بشکه‌‌ای نسبت به ماه آوریل را نشان می‌دهد.

اوپک در ماه آوریل روزانه ۲۸ میلیون و ۵۲۹ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

بر اساس این گزارش، متوسط تولید نفت اوپک در سال ۲۰۲۲ به روزانه ۲۸ میلیون و ۸۵۲ هزار بشکه بوده است که نسبت به سال پیش از آن افزایش ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد.

رقم تولید اوپک در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط برابر با ۲۶ میلیون و ۳۴۵ هزار بشکه در روز عنوان شده است.

گروه اوپک پلاس از ماه سپتامبر ۲۰۲۲ توافق کرده بودند که از میزان تولید خود کم کنند؛ این رقم برای ماه اکتبر( ۲۰۲۲) ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود که اوپک در آن ماه به تنهایی ۲۱۰ هزار بشکه در روز از تولید خود کم کرده بود.

همچنین اوپک پلاس در ادامه روند کاهش تولید خود با توجه به شرایط اقتصادی در جهان و پیش بینی تقاضا برای نفت در جهان توافق کردند تا از ماه نوامبر به بعد روزانه ۲ میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند.

درحالی‌که اوپکی‌ها توافق کرده بودند این روند کاهشی را تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه دهند، روسیه در ماه مارس اعلام کرد، رقم تولید خود را داوطلبانه ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد و چون این اقدام داوطلبانه است، نیازی به مشورت با اوپک پلاس ندارد.

اوپک پلاس سوم آوریل چهاردهم فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که تولید خود را ۱.۶ میلیون بشکه دیگر کم می کند و در مجموع کاهش تولید این گروه به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که برابر با ۳.۷ درصد تقاضا جهانی نفت است.

این گروه که در مجموع ۴۰ درصد نفت خام جهان را تولید می‌کند، در نشست اوایل ماه ژوئن خود نیز بر ادامه این میزان کاهش تاکید و اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۴ روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام دیگر از تولید روزانه خود خواهند کاست.

در عین حال، عربستان نیز اعلام کرد که به صورت داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه از تولید خود را کاهش خواهد داد و تولید نفت خام این کشور به ۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

کاهش تولید ۵۱۹ هزار بشکه‌ای تولید نفت عربستان

عربستان در ماه می ۵۱۹ هزار بشکه نفت در روز از میزان تولید خود کم کرده و تولید نفت خام این کشور به ۹ میلیون و ۹۷۷ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید این کشور در ماه آوریل ۱۰ میلیون و ۴۹۶ هزار بشکه در روز بود.

بیشترین کاهش تولید برای عربستان

پنج کشور عضو اوپک در این ماه کاهش تولید داشتند که بیشترین کاهش به میزان ۵۱۹ هزار بشکه در روز به عربستان تعلق دارد.

هشت کشور باقی مانده نیز افزایش تولید داشتند که بیشترین افزایش به میزان ۱۷۱ هزار بشکه به نیجریه اختصاص یافته است.

ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف هستند.

سیزده کشور عضو اوپک شامل الجزایر، آنگولا، کنگو، گینه استوایی، گابن، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، عربستان، امارات و ونزوئلاست.

 

 

لینک کوتاه:          https://fesadsetiz.ir/innx

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا