مطالبه گری

نامه 120 تشکل درباره وزارت بهداشت به مجلس انقلابی

تشکل دانشجویی، رسانه‌ای و انقلابی طی نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند که مجلس، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش های بهداشتی، درمانی و خدماتی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل و ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از شمول مفاد مندرج در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی کنند.

متن نامه 120 تشکل دانشجویی، رسانه‌ای و انقلابی به شرح ذیل است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب  آقای دکتر قالیباف

سلام علیکم

وجود تورم گسترده در کشور امروز موجب ایجاد اختلال گسترده در زندگی عموم مردم شده است. به زعم کارشناسان اقتصادی، یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل، کسری بودجه گسترده دولت است که بخش قابل توجهی از این کسری، حاصل گسترش بی‌رویه مصارف غیرضروری در کشور و بخش دولتی است. در سال‌های گذشته برخی از دستگاه‌های دولتی با مستثنی نمودن خود از نظارت و محاسبات عمومی و عدم کنترل مصارف خود، موجب اتلاف منابع عمومی و تشدید کسری بودجه و افزایش تورم عمومی شده‌اند. از جمله مهمترین این دستگاه‌ها که حدود یک هشتم بودجه هزینه‌ای کشور را به خود اختصاص داده‌اند، دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. منابع عمومی بودجه این دانشگاه‌ها در سال 1400 حدود 120 درصد افزایش یافته است که بسیار بیشتر از رشد بودجه عمومی سایر دستگاه‌های دولتی و تورم و درصد رشد حقوق در کشور بوده است. اما با بررسی‌های انجام شده، این دستگاه‌ها با وجود اداره شدن توسط بودجه عمومی، تاکنون از انتشار گزارش حسابرسی سالانه خود استنکاف نموده و با افزایش پرداختی به کارکنان خود تحت عنوان کارانه و فوق العاده ویژه و خاص، موجب ایجاد تبعیض و اخلال در نظام حقوق و دستمزد شده‌اند. در کنار فقدان شفافیت توسط این دستگاه‌ها، نظارت عمومی حاکم بر آنها نیز چندان امکان پذیر نیست.

عدم نظارت مستقل مالی جدی توسط دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه‌های علوم پزشکی ریشه در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دارد. این عدم نظارت موجب شده است تا این دستگاه‌ها دچار انحرافات مالی جدی شده و شفافیتی نسبت به هزینه‌کرد بودجه عمومی در آنها وجود نداشته باشد.

مستثنی شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول تمامی قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه موجب ایجاد بستری ویژه برای اتلاف منابع عظیم، پرداخت‌های نجومی به پزشکان و اعضای هیات علمی و غیره شده است. از سوی دیگر براساس این قانون تمامی بودجه دریافتی توسط این دستگاه‌ها در حکم کمک تلقی شده و از سوی دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی جدی قرار نخواهد گرفت.

مفاد این قانون ریشه در ماده 92 لایحه برنامه چهارم توسعه دارد که توسط دولت اصلاحات به مجلس ششم ارسال شد. در فضای ملتهب سیاسی روزهای پایانی مجلس ششم، این ماده مورد تصویب قرار گرفت و در برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شد و در نهایت با درج در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حالت دائمی به خود گرفت.

وجود استثنای عظیم برای این دستگاه‌ها موجب ایجاد اخلال در نظام اداری و حقوق و دستمزد و افزایش مصارف غیرضروری و به‌تبع تشدید کسری بودجه شده است که اثر خود را در تورم عمومی نشان می‌دهد. درحال حاضر دریافتی اعضای هیات علمی علوم پزشکی از جمله بیشترین دریافتی‌ها از دولت است. با این وجود این گروه نه تنها پاسخگویی بیشتری به حاکمیت ندارند بلکه عطف به این قانون، خود را از نظارت و محاسبات عمومی نیز مستثنی نموده‌اند.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم انتظار می‌رود تا با توجه به نکات ذکر شده و لزوم ایجاد حسابرسی و شفافیت، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش های بهداشتی، درمانی و خدماتی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل و ستاد مرکزی این وزارتخانه را از شمول مفاد مندرج در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی کرده و دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است عطف به اصل 55 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، سالانه گزارش حسابرسی سالانه این دستگاه‌ها را در دسترس عموم قرار دهد.

امضا کنندگان :

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
قرارگاه شهید احمدی روشن استان خراسان جنوبی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اراک
بسیج دانشجویی: دانشگاه فرهنگیان اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان واحد فردوس
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر پردیس
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر بیرجند
بسیج دانشجویی  دانشگاه  فرهنگیان پردیس امام سجاد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد فردوس
بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری قائن
بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بیرجند
بنیاد گسترش و تعمیق طرح ولایت استان اردبیل
انجمن دانش آموختگان طرح ولایت استان اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد خوی
بسیج دانشجویی دانشگاه خوی
دبیر شورای تبیین مواضع شهرستان فردوس
بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای فردوس
بسیج دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات
بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی فردوس
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد فردوس
بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری طبس
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائن
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی فروس
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل
مجمع مطالبه گران استان اردبیل
بنیاد آموزشی و پژوهشی وارثون
گروه جهادی شهید دکتر مفتح ستاد امر به معروف
جریان فکری جوانان گام دوم انقلاب در تحقق حلقه های میانی
انجمن حامی کار
انجمن جوانان حامی
موسسه حامیان کار، تلاش، سازندگی
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظرآباد
بسیج دانشجویی دانشگاه سما کرج
بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی البرز
بسیج دانشجویی دانشکده فنی شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی
جمعیت فرهنگیان جوان استان اردبیل
حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع)
پایگاه مقاومت بسیج عروج
پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
پایگاه مقاومت بسیج حضرت زینب س
پایگاه مقاومت بسیج حضرت رقیه
پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری
پایگاه مقاومت بسیج کاظمیه
گروه جهادی شهید آوینی
قرارگاه جهادی امام حسین ع
قرارگاه جهادی ابنا السبیل
گروه جهادی شهید نوروزی
گروه رسانه ای معنا
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و هنر
حوزه مقاومت بسیج حضرت مهدی عج
گروه جهادی رایه المهدی
بسیج دانشجویی دانشکده امام خامنه ای دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر
بسیج دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی بوشهر
بسیج دانشجویی دانشکده الزهرا دانشگاه فنی و حرفه ای بوشهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا