مکتوبات و جزوات تخصصی

در راستای بررسی تخصصی و حل مسئله محور موضوعات تخصصی مرتبط با فساد، اقدام به تشکیل میزهای تخصصی نموده ایم؛ در هر یک از میزهای تخصصی، بخشی از موضوعات و چالش های اولویت دار روز کشور منظور گردیده است.

پژوهش های انجام شده و مستندات جمع آوری شده توسط کارشناسان هر یک از میزهای تخصصی در قالب بروشور و جزواتی صورتبندی شده است که در هر موضوع با تمرکز بر خلاءها، چالش ها و راهکارهای هر حوزه مسیر مشخصی جهت رفع بسترهای فسادزا ترسیم شده است.

موضوعات آثار مکتوب تهیه شده به شرح ذیل می باشد:

دانلود جزوات کلی

مطالبه گری

بایسته‌های حقوقی مطالبه‌گری

بایسته های حقوقی مطالبه گری و مبارزه با مفاسد اقتصادی
دانلود

اقتصاد و تعالی

منشور اقتصاد جامعه اسلامی در بیانات رهبر انقلاب
دانلود

درآمدی بر مفهوم فساد

قاچاق کالا و ارز

وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق

تابستان 1402

دانلود

خصوصی سازی

زمین خواری

نظام سلامت

هیأت امنای صرفه جویی ارزی

تجهیزات پزشکی

مالیات

تفکیک حساب های شخصی و تجاری

مالیات بر ثروت چیست؟

وضعیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

تابستان 1402

دانلود

مناطق آزاد

مناطق آزاد، آسیب ها و چالش ها

تجربه مناطق آزاد اقتصادی جهان

(چین، ترکیه و امارات)

دانلود

بانکداری (تسهیلات کلان)

بانکداری

(خلأها، چالش ها و راهکارها)

سمات

سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات

دانلود

انرژی (خلأها، چالش ها و راهکارها)

دکمه بازگشت به بالا